OKAZJA - KALKULATOR NAUKOWY CASIO FX-991ES PLUS
FX-991ES Plus pod względem technologicznym nieznacznie przewyższa swojego poprzednika. Do imponującej liczby 403 funkcji zawierającej m.in. logarytmy, antylogarytmy, całki, macierze, pochodne, elementy kombinatoryki i wiele innych dodano jeszcze 14 nowych! Z ważniejszych należy wymienić wprowadzenie zmiennej losowej liczb całkowitych oraz nowego trybu równań. Wszystko to sprawia, że jest to jeden z najlepiej wyposażonych kalkulatorów jakie obecnie znajdują się na rynku! Idealny zarówno dla użytkowników podstawowych, jak i tych zdecydowanie bardziej zaawansowanych.

Najważniejsze funkcje:, zmienna losowa liczb całkowitych, nowy tryb równań, dwuwierszowy wyświetlacz, ułamki zwykłe, pierwiastki dowolnego stopnia, potęgi - naturalnie zapisywane, logarytm o dowolnej podstawie - naturalnie zapisywany, całka oznaczona i wartość pochodnej w punkcie - naturalnie zapisywane, suma naturalnie zapisywana, operacje na macierzach i wektorach - naturalnie zapisywane, rozwiązywanie równań 2 i 3 stopnia, rozwiązywanie układów równań z 3 niewiadomymi, liczby zespolone, binarny, szóstko-wy i ósemkowy system zapisywania liczb, możliwość tworzenia tablicy funkcji, wyświetlanie wyników obliczeń w formacie liczb niewymiernych, notacja inżynierska, kombinacje, permutacje i wariacje, zamiana współrzędnych prostokątnych na biegunowe i odwrotnie, 9 komórek pamięci, statystyka, regresja, (rozkład normalny), funkcje trygonometryczne i hiperboliczne, system V.P.A.M. - umożliwia wykonywanie obliczeń w kolejności zgodnej z zasadami matematyki, pamięć obliczeń, możliwość korekty obliczeń, wartość bezwzględna - naturalnie zapisywana, funkcja odpowiedzi, 40 stałych naukowych, zamiana jednostek miar, automatyczne wyłączanie.


Podobne produkty